UDADISI: Rethinking in Action

Loading...

Saturday, April 19, 2014

Wengi Wape Wachache Waachie?

Chuki hizi msidhani
Hazina udini ndani,
Maana behewa hili
Lina watu kila hali

Wamo na maaskofu,
Na mashehe watukufu;
Na wasomi wa sharia,
Na wachumi wetu pia,
Kila mtu ana lwake,
Anazo sababu zake.

...

Wamo na watu wajinga,
Wanodhani wakitenga
Tanganyika iwe pake,
Ina Serikali yake,
Nchi haitavunjika,
Ila itaimarika.

Wangasema hawataki
Kutuletea hilaki,
Bali kwa ujinga wao
Tukaangamizwa nao,
Wao na wanoania
Wote ni wamoja pia,
Na njia ya jahanama
Imejaa nia njema.

Wamo na waso wajinga
Wanokusudia janga,
Ila wao wanadhani
Sisi ndio punguani

Kwa ulozi wa maneno
Ati "ndani ya Mwungano",
Watulaze usingizi,
Waleta maangamizi.

Mumo humo pia wamo
Wasio na msimamo,
Wanofuata mkumbo
Kwa hili na kila jambo.

Upepo uvumiako
Ndiko nao waendako,
Kwao hiki ni kimbunga,
Ni hatari kukipinga!

...

Wamo walopungukiwa
Au kuchanganyikiwa,
Waliomo behewani
Bila kujua kwa nini.

Wamo behewani humo
Wenye dhiki na urumo,
Wanodhani watashiba
Tukitana na Zanziba

Wamo na wengine tena,
Watu aina aina
Kiwauliza sababu,
Hawana la kukujibu.

Wamo na watu wabaya,
Wawi, wana wa hizaya,
Ni watu wanochukia
Umoja wa Tanzania,
Sasa wamepata mwanya
Ili kutuparaganya.

WOTE, na wasonia,
Watavunja Tanzania,
WOTE, na watoumia,
Wamo wanashangilia.

Wanabomoa misingi,
Na sisi hatuwapingi,
Tubaki ni kunyamaa
Na kushikilia paa,
Jumba kitakapoomoka,
Nani atasalimika?

...

Wala msidhani ati
"Kwenda kwenda na wakati'
Kila mara ni halali,
Hata kwa mambo batili.

...

Mtayumba na wakati,
Bila dira bila dhati?
Mkondo uvutiako,
Nanyi mkokotwe kuko?

Sera mpya kila mara,
Kufuata mazingira,
Kama vitenge na kanga,
Au rangi za kinyonga?

...

Mawi hayawi matamu
Kwa kupendwa na kaumu,
Wala sumu kuwa uki
Kwa kupendwa na malaki

Hata yaletayo janga,
Hatuwezi kuyapinga?
Yangatukusa balaa
Ni mwiko kuyakataa?

Hata yanayobwaga zani?
Yangatwingiza vitani?
Yakishapendwa na watu,
Kupinga hatuthubutu?

Wengi wakichachamaa,
Watakalo watatwaa,
Ila si kweli kusema
Daima hutaka mema

Wengi wakishaamua
Mama yako kumuua,
Kwa kuwa wao ni wengi,
Utashiriki, hupingi?
...

Yako mambo ya msingi,
Yasiyotegemea wingi,
Yanotaka msimamo,
Wengi wangawa hawamo.

Ungebaki peke yako,
Kupinga ni wajibiko,
Ungafa uwe mhanga,
Huna budi kuyapinga.

Ni moja ni kama lino
La kuvunja Muungano,
La kujenga uhasama
Katika jamii nzima.

La kuiga Wasomali
Kama watu majuhali,
La kufanya Tanzania
Iwe Yugoslavia.

La kufuata Warusi
Hata katika maasi,
La kuvunja vunja Dola,
Turudie makabila.

LINGEPENDWA NA KAUMU
BADO NI JAMBO HARAMU.

...

Nimewambia wenzangu:
Ningebaki peke yangu,
Nitapinga' Nitapinga
Tanganyika kujitenga!
...

Julius K. Nyerere (1993: 16-32) Tanzania! Tanzania! (TPH)

Profesa Lipumba Amebadili Msimamo?

"Mapendekezo ya mfumo wa serikali tatu katika muungano wa nchi mbili ambapo moja ni kubwa sana kuliko nyingine na ambayo ndiyo itakayogharamia serikali ya Muungano itaathiri utaratibu mzuri wa bajeti wa kukusanya mapato kutoka vyanzo vyote na kuyagawa kwa matumizi kufuatana na vipaumbele. Vipaumbele vya Serikali ya Muungano vitakuwa mambo ya Muungano bila kujali sana vipaumbele vya mambo ya Tanganyika. Kuna tatizo la msingi la Muungano wa nchi mbili, moja ikiwa ndogo sana ukilinganisha na ya pili. Sehemu kubwa ya gharama ya Muungano inabidi ibebwe na vyanzo vya mapato ya nchi kubwa. Tume ya Jaji Warioba haikufanya uchambuzi wa kina na kubaini kuwa mfumo wa serikali ndiyo msingi wa mantiki ya kuingiza sehemu kubwa ya vyanzo vya mapato ya serikali ya Tanganyika kuwa jambo la Muungano. Msingi huu ukiondolewa, utaratibu wa kugharamia serikali ya Muungano unahitaji kufikiriwa kwa makini la sivyo serikali ya Muungano itakuwa haina vyanzo vya mapato vya uhakika. Ukizingatia mambo ya Muungano yaliyoorodheshwa na Rasimu ya Katiba, Serikali ya Muungano haina vyanzo vya mapato ya kodi kwa sababu haitasimamia sekta za uzalishaji. Rasimu ya Katiba haizungumzii taasisi yeyote ya kukusanya kodi. Kodi ni chanzo cha mapato ya serikali lakini pia ni sera ya uchumi yenye athari katika sekta za uzalishaji. Kwa kuwa serikali ya Muungano haisimamii sekta za uzalishaji hakuna mantiki na tija ya serikali hiyo kusimamia sera za kodi. Rasimu ya Katiba haiko wazi kuhusu maana ya ushuru wa bidhaa lakini inaelekea wanamaanisha excise duty na siyo kodi ya bidhaa (taxes on goods). Inaelekea Tume imekadiria gharama za mambo ya Muungano kwa hivi sasa siyo zaidi ya shilingi trilioni 1. Tukitazama bajeti ya 2011/12 kasma za baadhi ya mambo ya Muungano yaliyoorodheshwa katika Rasimu ya Katiba yalitumia shilingi trilioni 1.56 wakati mapato ya excise duty ni shilingi bilioni 413.2 sawa na asilimia 26.5 ya matumizi. Ni wazi ushuru wa bidhaa kwa tafsiri ya excise duty hauwezi kugharamia serikali ya Muungano. Ni vyema mapato ya kugharamia serikali ya Muungano yakachangiwa na mapato ya serikali mbili. Katiba itamke wazi serikali za washirika zitachangia sehemu ya mapato yao yote kwenye serikali ya Muungano. Kuzuia migongano ni vyema tukafikia mwafaka wa asilimia ngapi ya  mapato ya serikali yaende kwenye shughuli za Muungano. Kwa mfano, Katiba inaweza kutamka kuwa kiasi kisichopungua asilimia 20 ya mapato yote ya Serikali za Nchi Washirika yatawasilishwa katika mfuko wa Serikali ya Muungano kwa kadri mapato hayo yanavyokusanywa. Mamlaka ya kukusanya mapato inaweza kuwa ya Muungano na ikakusanya mapato na kuyawasilisha kwa Serikali za Nchi Washirika na Serikali ya Muungano kwa uwiano uliokubaliwa. Katiba itamke kuwa Bunge la Muungano litatunga sheria ya kuweka utaratibu wa kuhakikisha kuwa sehemu yake ya mapato yanayokusanywa na Serikali za Nchi Washirika yanawasilishwa kwenye mfuko wa Serikali ya Muungano. Asilimia ngapi itakidhi mahitaji ya Muungano ni suala linalohitaji utafiti na uchambuzi wa kina" - Profesa Lipumba http://www.checheafrika.org/changamoto-ya-mfumo-wa-serikali-tatu-kugharamia-serikali-ya-muungano/#comment-32

"Kwa kuhitimisha, Prof. Lipumba anasema kwamba Tume ya Jaji Warioba haikuyafikiria kwa makini masuala haya; majawabu ya juujuu hayafai. Anapendekeza, kwa uelewa wangu wa hitimisho lake, kwamba sera za uchumi, uzalishaji, fedha, na maendeleo na vyombo vya ukusanyaji kodi, viwekwe mikononi mwa serikali ya muungano, yawe mambo ya muungano; kwa hivyo, orodha ya muungano iongezeke. Tunajua sote, pamoja na Lipumba, kwamba hili haliwezi kukubalika na washirika, pamoja na Tanzania Bara. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba rasimu ya Tume ILIVYO haitekelezeki. HITIMISHO langu, kutokana na hoja za Profesa Lipumba, ni:1) Ama mambo mengi muhimu – sera za uchumi, fedha, maendeleo, uzalishaji, na vyombo vya ukusanyaji wa kodi – yawekwe katika orodha ya muungano, ambayo haitakubalika; au 2) Turudi kwenye mfumo wa serikali mbili lakini uliyobuniwa upya kutokana na hali halisi na historia yetu; au3) Tupitishe Rasimu kama ilivyo tukijua kwamba mwisho wa siku haitadumu na kuna uwezekano mkubwa wa muungano kuvunjika, tena, labda, sio kwa amani. Kwa hivyo, kwa maana na mantiki hayo, hakuna tofauti kati ya wale wanaotaka muungano wa mkataba na wale wanaoshabikia muungano wa serikali tatu ilivyopendekzwa na Tume; zote mbili ni njia kuelekea kwenye kuvunja muungano. Siamini kwamba, msomi maakini kama Prof. Lipumba, hatambui uwezekano huu, au kama, huu. Lakini, kama tunavyofahamu, KISIASA, Lipumba ni mshabiki wa rasimu ya Tume ya serikali tatu. Swali langu linalonikera: inawezekanaje, kuwa na misimamo hii miwili, ya KISOMI na ya KISIASA, ambayo yanapingana moja kwa moja, katika mtu mmoja huyohuyo?! Bila shaka, Lipumba amevaa kofia mbili, ya msomi na mwenyekiti wa CUF. Lakini, kichwa ni kilekile …" - Profesa Shivji, http://www.checheafrika.org/changamoto-ya-mfumo-wa-serikali-tatu-kugharamia-serikali-ya-muungano/#comment-32

Thursday, April 17, 2014

Hati ya Muungano na Kisa Cha Picha Tano za Waasisi


Wednesday, April 16, 2014

Shivji na Sura Mbili za Usaliti wa Kitaaluma

Je, Profesa Shivji ana Sura Mbili za Usaliti wa Kitaaluma?


Ndugu Mhariri

Naandika makala haya kwa sababu moja tu nayo ni kubainisha UONGO ulioandikwa kwenye gazeti la Raia Tanzania (gazeti dada na hili) na mwandishi wa makala aliyejitambulisha kwa jina la Joseph Mihangwa. Mihangwa ameandika makala mbili katika gazeti hilo kwa nyakati tofauti na yote yamebeba ujumbe wa uongo na matusi mazito juu ya kile anachodai kuwa ni ‘sura mbili za usaliti wa kitaaluma wa Profesa Shivji kuhusu Muungano’. Aidha, uongo na matusi hayo mazito vimerudiwarudiwa (neno kwa neno) na Mihangwa katika makala yake ya tarehe 5 Aprili 2014 (ukurasa wa 10) na tarehe 10 Aprili 2014 (ukurasa wa 12-13). Katika makala hayo, Mihangwa anahitimisha kwa kusema kwamba  Shivji amesaliti taaluma yake na kwa hivyo ni  "mamluki wa kujitakia". Hali hii imenishangaza na kunisononesha. Sitajikita kwenye matusi kwa sababu msingi wa mijadala yenye manufaa ni hoja na siyo matusi.

Mihangwa ametumia mtindo wa uandishi unaofanana kwa kunukuu maneno kutoka kwenye kitabu cha Shivji (2008) kiitwacho “Pan-Africanism or Pragmatism? Lessons of Tanganyika-Zanzibar”. Amenukuu sehemu ya aya mojawapo iliyomo katika kitabu hicho cha Shivji  ( angalia ukurasa wa 209 ) na kutumia nukuu hiyo kuandika uongo.

 Nukuu iliyotumiwa na Mihangwa ni hii: “Firstly, the Articles of Union, which is the constituent document of the Union, provided for three governments and that the political association envisaged was a federation…The Articles did not dissolve Tanganyika nor abrogate the constitution of Tanganyika. It was Act (No. 22 of 1964) of the Tanganyika Parliament ratifying the Articles which abrogated the constitution of Tanganyika. This was contrary to the Articles”.
Mihangwa mwenyewe ameitafsiri nukuu hiyo  kwa kiswahili kama ifuatavyo: ‘…mkataba wa Muungano ambao ni sehemu ya Hati ya Kikatiba ya Muungano inasimika serikali tatu za Muungano, na kwamba Muungano wa kisiasa uliokusudiwa ni wa Shirikisho. Mkataba wa Muungano haukufuta au kuuwa Tanganyika wala kutangua au kubatilisha Katiba ya Tanganyika. Ni sheria ya Bunge la Tanganyika lililoketi kuridhia Mkataba huo ndilo lililotangua na kubatilisha Katiba ya Tanganyika kinyume cha Mkataba wa Muungano”.

Baada ya kusoma kwa makini sehemu yenye nukuu hiyo (ukurasa wa 209), nimebaini kwamba maneno yaliyomo kwenye nukuu hiyo siyo ya Shivji mwenyewe kama Ndugu Mihangwa anavyodai katika makala yake bali ni sehemu ya muhtasari wa uchambuzi wa Shivji wa hoja kuu za waraka unaodaiwa kuandaliwa na wanasheria wa Alhaji Aboud Jumbe Mwinyi, Rais mstaafu wa Zanzibar, kwa ajili ya kupelekwa katika Mahakama ya Katiba. Waraka huo, kwa mujibu wa Shivji, ndilo chimbuko la mashtaka dhidi ya Mzee Jumbe mbele ya Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM. Profesa Shivji ameutumia waraka huo katika kitabu chake kwenye sehemu anayochambua zahma ya kisiasa katika kipindi cha ‘kuchafuka’ kwa hali ya siasa Zanzibar (1983-1984). 

Muhtasari wa Shivji kuhusu hoja kuu za waraka huo unaanzia ukurasa wa 208 hadi 213 na kichwa cha habari cha sehemu hiyo ni ‘Zanzibar’s case for three governments’. Tena hata kabla ya kuwasilisha muhtasari wa hoja kuu za waraka huo, Shivji anaanza kwa kusema (angalia ukurasa wa 209): ‘Although the document is over 100 printed pages, the thrust of the position taken by the authors, which was in effect Jumbe’s position, may be summarized in two major points’.  Anachosema hapa Shivji ni kwamba: ‘ Kwa kuwa waraka una zaidi ya kurasa 100, msisitizo katika msimamo wa waandishi  wa waraka huo, ambao ndiyo msimamo wa Jumbe, unaweza kugawanywa  katika hoja kuu mbili’. Shivji anaendelea kuzijadili hoja hizo mbili. Uchambuzi huo unaanzia ukurasa wa 209 hadi 213. Maneno yaliyonukuliwa na Mihangwa ndiyo hoja kuu ya kwanza ya waraka huo unaochambuliwa na Shivji. Hoja mbili za waraka uliochambuliwa na Shivji katika kitabu chake zinaakisi msimamo wa Jumbe kuhusu hati za Muungano na muundo wa Muungano. Huo siyo msimamo wa Shivji.

Iweje sasa Mihangwa augeuze msimamo wa Mzee Jumbe na wanasheria wake kuwa ndiyo MSIMAMO wa Shivji. Alichokifanya Mihangwa ni kunukuu sehemu ndogo ya kitabu cha Shivji inayojadili msimamo wa Mzee Jumbe na kudai kuwa huo ndiyo msimamo wa Shivji. Na kwa kutumia UONGO huo, aliousuka kwa sababu anazozijua yeye mwenyewe, Mihangwa anamtusi Shivji kwa kumuita msaliti wa kitaaluma. Wasomaji wa Raia Tanzania amueni: kati ya Shivji na Mihangwa, nani msaliti wa kitaaluma?

Makala haya yameandikwa na Bashiru Ally na kuchapishwa katika gazeti la Raia Mwema toleo  Na. 347 la Jumatano April 16 hadi Aprili 22,2014

Vicensia Shule: Kanumba & Film Making in Tanzania

"Guest researcher Vicensia Shule will spend her time at NAI studying the life and work of Tanzanian film actor-director and producer Steven Kanumba. He was an extremely popular and productive director, despite being only 28 at the time of his death in 2012" - http://www.nai.uu.se/news/articles/2014/04/14/125218/index.xml?Language=en#sthash.Azz6Ywxy.dpuf
"On the surface, the movies are simple stories about relationships and sex. Perhaps that is why the films and Steven Kanumba achieved enormous popularity.... If one looks more closely, the films portray masculinity in Tanzania and its problems. He also gave voice to the poor at the lowest levels of society. It was they who primarily bought his DVDs. However, all the new Mercedes Benzes and luxury villas in his movies give evidence of a connection to top levels as well, Vicensia Shule says" -  http://www.nai.uu.se/news/articles/2014/04/14/125218/index.xml?Language=en#sthash.Azz6Ywxy.dpuf

Africa

Loading...

Tanzania

Loading...

Dar es Salaam

Loading...
Karibu kwenye ulingo wa kutafakari kuhusu tunapotoka,tulipo,tuendako na namna ambavyo tutafika huko tuendako/Welcome to a platform for reflecting on where we are coming from, where we are, where we are going and how we will get there

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP