Tuesday, July 27, 2010

Spot the Difference, the Devil is in the Details - A Critical Lesson on Writing/Reading Media Articles

The example below on one event covered by two different journalists/newspapers could be a useful case study to readers as well as our journalists who recently attended a session on covering, in a fair and balanced manner, news regarding the upcoming election - just try to spot the difference on:

1. The Attendance
2. The Message(s)


By Comparing the texts and photos in:

Article 1
&
Article 2

WARAKA WA WAZI KWA RAIS JAKAYA KIKWETE

Waraka wa Wazi kwa Rais Jakaya Kikwete

Dk. Barnabas A. Mbogo

Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete, kwa heshima na taadhima na kwa namna ya pekee kabisa, nakusalimu kiongozi wangu - amani iwe nawe. Nikiwa ni kijana mtanzania nina donge zito moyoni kuhusiana na uongozi wako, hasa unavyojitoa binafsi kusimamia na kuongoza nchi yetu pendwa ya Tanzania. Ni mwendawazimu tu anaweza kuthubutu kusema kuwa hujafanya jambo lolote la maendeleo katika kipindi cha takribani miaka mitano ya uongozi wako mpaka sasa. Umefanya mambo mengi mazuri ya kupongezwa katika nyanja za uchumi, siasa na hata katika ustawi wa jamii. Binafsi ninapenda kukushukuru kwa niaba ya wenzangu wanaokubaliana na namna unavyoongoza nchi yetu.

Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio mengi mazuri ya kupendeza ambayo nitayachambua katika waraka huu, nitakuwa mnafiki sana nisipojadili kwa kina, marefu na mapana, maeneo ambayo ama umeshindwa binafsi ama baadhi ya viongozi waandamizi wa Serikali unayoiongoza wameshindwa kabisa kutimiza ahadi zao za uongozi bora na hivyo kuharibu kabisa ndoto nzuri yenye matumaini ya “maisha bora kwa kila mtanzania na Tanzania yenye neema inawezekana” hasa kwa kutimiza Kaulimbiu ya “ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya”.

Kusema ukweli, ndoto ya Tanzania yenye neema inawezekana ni ndoto ya ukweli kabisa Mheshimiwa Rais. Kuhusu Kaulimbiu ya ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya nathubutu kusema neno hili ni hamasa ya kutosha inayoibua moto wa kufanya kazi kwa ari zaidi, nguvu zaidi, juhudi na maarifa zaidi ili Watanzania tujiletee maendeleo yetu wenyewe kwa kasi zaidi. Binafsi naona dhima hii ni mwendelezo wa moja ya kauli za baba wa taifa - hayati Mwalimu J.K. Nyerere aliposema “watu hawawezi kuendelezwa na watu wengine wanatakiwa wajiendeleze wenyewe.”

Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako cha uongozi wa takribani miaka mitano sasa tumeshuhudia mambo mengi mazito kuanzia bunge lenye msisimko wa hoja motomoto ambapo kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, Waziri Mkuu aliondoshwa madarakani kwa hoja kali za wabunge. Pengine kulikuwa na udhaifu katika mjadala mzima wa kashfa ya Richmond, lakini bado jambo hili la kumuondoa Waziri Mkuu lilitokea katika awamu yako ya kwanza ya uongozi na kuweka historia Tanzania.

Tumeshuhudia ukiongoza mapambano dhidi ya rushwa katika ngazi tofauti tofauti, pia tumesikia namna ambavyo Taasisi ya Kuzuia na Kupamana Rushwa (TAKUKURU) ikilalamika kukosa meno ya kutafuna pale inapokutana na mifupa inayohusishwa na rushwa ama ufisadi - hii imekuwa changamoto sio tu kwa Serikali yako, bali kwa jamii nzima ya Watanzania na pengine ni fursa kwetu kutafakari namna ya kuboresha zaidi vyombo mbalimbali vya utendaji na maamuzi nchini mwetu.

Tanzania inatajwa kuwa ni taifa changa kwa maana ya umri wa Jamhuri na maendeleo ya uchumi, siasa na ustawi jamii hivyo Watanzania hatuna budi kuwa na subira kidogo ili tupate maendeleo. Ikiwa ni moja ya nchi za Afrika zilizoathirika na ubaguzi wa Kimagharibi uliodumu kwa zaidi ya miaka mia tano kwa mujibu wa historia, Tanzania pamoja na uchanga wake kama taifa nathubutu kusema ina raslimali za asili za kutosha sana ikiwamo watu makini wenye uwezo wa kubadilisha hali ya uchumi ulivyo sasa na kuwa uchumi wa kupigiwa mfano. Nashangaa namna Serikali yako inavyoweza kusimamia amani na utulivu nchini wakati huo huo inayumba sana kuhakikisha uchumi unakua sambamba na uwepo wa amani.

Mheshimiwa Rais, katika hali ya kushangaza sana na kinyume cha matarajio ya wengi kuwa, kwa kuwa wewe umekuwa ni mwanajeshi kwa kipindi kirefu sana kabla hujawa Rais, wengi wetu tulitarajia, pengine zile amri za kijeshi utazileta huku kwenye uongozi wa kiraia, wapi bwana, hujafanya hivyo, umeachia uhuru wa vyombo vya habari - baadhi ya waandishi wamekusema na kukukejeli wapendavyo, umekuwa mnyekevu kwao kwa vile umeamini katika demokrasia. Kuna kipindi watendaji wako walionyesha makucha ya Serikali na kutoa adhabu za mpito kwa baadhi ya vyombo vya habari vilivyodaiwa kuthubutu kuchafua hali ya amani Tanzania kwa kuchochea chuki na kujenga matabaka yasiyo na maslahi kwa taifa, ni wazi umejitahidi sana kuwa makini kuleta mlinganyo wa mambo muhimu.

Mheshimiwa Rais, donge lililonishika moyoni mpaka maji yanakuwa hayapiti kooni ni namna ambavyo baadhi ya wasaidizi wako wanavyoshindwa kukupa taarifa sahihi na kusababisha ufanye maamuzi yasiyo na maana kabisa kwa ustawi wa taifa letu changa. Nashangaa wanajiamini kitu gani mpaka kumpotosha Amiri Jeshi Mkuu? Ina maana hawajui ukweli wa taarifa wanazokuletea ama wanajua hata kama wakikudanganya hautowaadhibu kwa mujibu wa sheria?

Udhaifu uko wapi?

Napata mashaka sana juu ya mustakabali wa taifa ikiwa utaendelea kupewa taarifa zisizo sahihi nawe ukazifanyia maamuzi ambayo unaamini ni maamuzi makini. Hauyumkini mimi sio mtanzania wa kwanza wala wa mwisho kukuarifu juu ya jambo hili; kwa mujibu wa kanuni za uchumi, raslimali ni “kiduchu-scarce” sana hivyo maamuzi ya kutumia hizi raslimali lazima yawe ni maamuzi makini yanayotokana na utafiti wa kutosha ili tufaidike zaidi na hizi raslimali. Najua inachefua kiasi gani unapopewa taarifa potofu ili ufanye maamuzi - hawa viongozi waandamizi wanaokupa hizi taarifa potofu lengo lao ni lipi hasa? Ama wao sio Watanzania na hivyo hawaoni sababu ya kuendeleza Tanzania kwa ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya? Ama ndio kusema hawataki maisha bora kwa kila mtanzania?

Nimesoma kwenye vyombo vya habari namna ulivyopotoshwa kwenye lile gari la wagonjwa, majuzi tena nimesikia ulivyopotoshwa juu ya kituo hewa cha mawasiliano ulichofungua, haya ni baadhi tu ya matukio uliyopotoshwa, vipi kuhusu mambo mengine unayoarifiwa mkiwa kwenye vikao vya ndani, kwa mwendo huu Tanzania yenye neema inawezekana kweli? Nakupa pole sana Mheshimiwa Rais.

Waraka huu nauandika ilhali machozi yananitoka. Kazi ya kuimarisha uchumi, siasa na ustawi wa jamii ya Tanzania sio yako peke yako Mheshimiwa Rais. Kwa ridhaa yetu tumekupa mamlaka utuongoze, uwe msemaji wetu tukiamini kuwa sisi watendaji tupo nyuma yako tukiunga mkono maazimio mbalimbali ya bunge letu tukufu na tukishirikiana na serikali yetu kujiletea maendeleo yetu wenyewe.

Kinachoniliza ni “genge” la watu wachache waliokuzunguka ambao wako radhi kukata mawasiliano na maridhiano yako na sisi wanyonge -hapa ndipo najiuliza, watu hawa wana lengo gani na Tanzania? Kama wanaweza kukupotosha, watashindwa kuchukua rushwa nzito nzito ili kujinufaisha binafsi? Jitihada kubwa sana ulizofanya za kuunganisha Watanzania na Serikali kujitahidi kutoa huduma kila kona zinaonekana ni kazi bure kwa vile baadhi ya watendaji waandamizi ni wanafiki - hawatekelezi kama unavyovyaagiza- matokeo yake unaonekana eti wewe unapenda sifa kwa maana ya kuwaahidi Watanzania maendeleo, kisha wanakupigia makofi kuonyesha wamefurahishwa na hotuba zako nzuri zisizotekelezeka. Naamini tatizo kubwa linasababishwa na baadhi ya watendaji wako Mheshimiwa Rais.

Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani mwaka 2005/06 jamii ya Watanzania ilikuwa na imani kubwa sana kwako. Kadri muda ulivyokuwa unapita jamii hasa ya wasomi wakaanza kupoteza imani kwako, sio kwa vile huwezi kuongoza, la hasha, ni kwa vile baadhi ya watendaji wako walilegea sana na kuonekana kama wametumwa kuchukua rushwa kama sio kuchelewesha utoaji wa huduma bora kwa wakati. Kulipotokea mabadiliko ya Waziri Mkuu kundi kubwa sana la wasomi lilirejesha imani kwako, lakini lilianza kupoteza imani yao kwako kwa vile wasomi wengi hawakuridhishwa na utendaji wa baadhi ya viongozi waandamizi wa Serikali yako.

Nimekuwa mmoja wa watu waliokubali sana kauli yako, nainukuu: “siasa na biashara haviwezi kwenda pamoja" ukiwa na maana kuwa ikiwa mtanzania anataka kuwa mwanasiasa hana budi kuacha biashara. Ukweli wa hili jambo uko wazi sana. Kuyumba kwa imani ya wasomi Watanzania juu ya uongozi wako kunatokana na namna ambavyo Serikali inatoa maelekezo na kisha yenyewe inashindwa kuyatekeleza. Jambo hili linaudhi sana Mheshimiwa Rais, halina tofauti na kupotoshwa.

Mheshimiwa Rais, nimeshikwa na uchungu sana mpaka nashindwa kuandika kila nilichokusudia kuandika, naomba uniruhusu nikuandikie tena mara nyingine kuhusiana na ufanisi wa Serikali yako na mtazamo wa Watanzania kwenye ufanisi wa Serikali yako. Lengo langu sio kukulaumu ama kukushambulia kuwa umeshindwa ama umefanikiwa kutimiza ndoto yako ya Tanzania yenye neema inawezekana, bali ni kujadili nawe maeneo yanayochangia tushindwe kutekeleza ndoto yako ambayo ni yetu Watanzania wote kwa vile imetoka kwa kiongozi wetu tuliyemchagua wenyewe - naamini viongozi tulionao hutoka kwa Mungu ,yatokanayo na uongozi wao ni udhaifu wa kibinadamu ama hekima waliyopokea kutoka kwa Mungu aliyewapa nafasi walizonazo.

Mheshimiwa Rais, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alilisitiza sana suala la kukusanya kodi. Sisemi eti Tanzania hatukusanyi kodi, tatizo ni Watanzania wenzetu wenye dhamana ya kukusanya kodi badala ya kuipeleka kwenye mfuko wa Serikali , baadhi yao wanapeleka kwenye mifuko yao binafsi. Naamini kufanya hivi ni kinyume kabisa cha taratibu za kazi lakini ndivyo wanavyofanya. UInashangaza wanavyokuja kukupa taarifa potofu kuhusiana na mapato ya Serikali, wanategemea ndoto yetu ya maisha bora kwa kila mtanzania itatekelezeka? Kwa nini basi wanafanya hivi?

Kwa haraka tu nipitie Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2025. Kwa vile hii dira ina kila kitu ambacho Tanzania changa inahitaji nimejikuta naipenda sana dira hii, lakini sioni namna tutakavyotekeleza miongozo ya dira na kufikia malengo tuliyojiwekea kwenye hii dira ya maendeleo ya 2025. Natamani Serikali yako ingewekeza nguvu zaidi kwanza kutoa elimu endelevu na shirikishi kwa Watanzania kuhusu hii dira, na kuainisha mchango wa kila mtanzania kwenye kufikia malengo tuliyojiwekea wenyewe kama nilivyoyasoma kwenye dira.

Nionavyo Serikali inatekeleza sehemu kidogo sana ya malengo yaliyomo kwenye dira, mbaya zaidi jitihada za Watanzania kujiletea maendeleo zinaendana na dira kwa kiasi kidogo sana. Kama tutashikamana kama taifa katika kutekeleza hii dira, ni wazi Serikali yako haitopotoshwa na rushwa itapungua sana kwa vile kila mmoja atawajibika katika eneo fulani, hivyo kulegea kwa eneo lake itakuwa ni tiketi yake kupoteza nafasi yake ya kazi kwa kuzingatia kuwa kila mmoja atapimwa kwa ufanisi wa kazi yake katika kufikia malengo tuliyonayo kwenye dira ya maendeleo 2025.

Mheshimiwa Rais, nashukuru sana kwa kutumia muda wako kusoma waraka huu ambao nimejitahidi kuutumia kutoa donge lililopo moyoni mwangu kwa kadri ninavyoiona nchi yangu Tanzania isivyotendewa haki na watu wake yenyewe.

Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika

Barnabas Mbogo
P.O.Box 6243
Mwanza
Tanzania

drbmbogo@gmail.com
00-267-73-265-295

Monday, July 19, 2010

3RD CHACHAGE DAY-UDSM,FRIDAY,23 JULY 2010

CHACHAGE DAY

PANEL DISCUSSION ON: THE FUTURE OF OUR UNIVERSITY

+ A TRIBUTE TO PROF. JWANI MWAIKUSA By PROF. F. LUOGA

PRESENTERS:
1. PROF. FRED KAIJAGE
2. DR. MKUMBO KITILA
3. Ms IMMACULATE DOMINIC
4. Mwl. BASHIRU ALLY

CHAIR: UDASA CHAIRPERSON


DATE: 23RD JULY 2010 (ON FRIDAY)
TIME: FROM 4:00 TO 6:00 PM (KUANZIA SAA 10:00 MPAKA SAA 12:00 JIONI)

COME AND PARTICIPATE TO DISCUSS THE FUTURE OF OUR ALMA MATER

ORGANIZERS: UDASA, MWALIMU NYERERE CHAIR IN PAN AFRICAN STUDIES, PHILOSOPHY CLUB AND DUPSA

Sunday, July 18, 2010

'The Development Set' for 'Lords of Poverty'

The Development Set

By Ross Coggins

Excuse me, friends, I must catch my jet -
I’m off to join the Development Set;
My bags are packed, and I’ve had all my shots
I have traveller’s checks and pills for the trots!

The Development Set is bright and noble
Our thoughts are deep and our vision global;
Although we move with the better classes
Our thoughts are always with the masses.

In Sheraton Hotels in scattered nations
We damn multi-national corporations;
injustice seems easy to protest
In such seething hotbeds of social rest.

We discuss malnutrition over steaks
And plan hunger talks during coffee breaks.
Whether Asian floods or African drought,
We face each issue with open mouth.

We bring in consultants whose circumlocution
Raises difficulties for every solution –
Thus guaranteeing continued good eating
By showing the need for another meeting.

The language of the Development Set
Stretches the English alphabet;
We use swell words like “epigenetic”
“Micro”, “macro”, and “logarithmetic”

It pleasures us to be esoteric –
It’s so intellectually atmospheric!
And although establishments may be unmoved,
Our vocabularies are much improved.

When the talk gets deep and you’re feeling numb,
You can keep your shame to a minimum:
To show that you, too, are intelligent
Smugly ask, “Is it really development?”

Or say, “That’s fine in practice, but don’t you see:
It doesn’t work out in theory!”
A few may find this incomprehensible,
But most will admire you as deep and sensible.

Development set homes are extremely chic,
Full of carvings, curios, and draped with batik.
Eye-level photographs subtly assure
That your host is at home with the great and the poor.

Enough of these verses – on with the mission!
Our task is as broad as the human condition!
Just pray god the biblical promise is true:
The poor ye shall always have with you.

Wednesday, July 14, 2010

"I AM A FIGHTER"- JWANI MWAIKUSA(1952-2010)

I am a fighter
I was once a fighter,
A fighter of great prowess,
A fighter of great calibre.
"I am a fighter!" I shouted,
And before I had realised it,
I had won the fight.

My opponents gave way
And surrendered with fear
"You have won, " they said,
And grim faced, they left.
Without another glance at me, they saw the fighter,
Carried shoulder high by cheering supporters.

"I am a fighter!" I shouted
But there was nobody to fight,
So I had to relax.

But how can a fighter relax
Except by fighting?
How can a killer repose
Except by killing?
How can a dancer recreate
Except by dancing?
I had to relax too,
I had to repose,
I had o recreate.

"I am a fighter!" I shouted
But my enemies were no longer there,
They had long joined the mocking audience
Looking at me with nobody to fight.

So
I turned grimly to my supporters
Holding me high in worship:
"I am a fighter!" I declared to them.


Jwani Mwaikusa (1980: 63 - 64), Summons: Poems from Tanzania, edited by Richard Mabala and published by Tanzania Publishing House (TPH)

"On a note of history, this poem was actually the genesis of Summons. Jwani sent me (his Literature teacher in Form 6) two poems from JKT one of which was I am a Fighter and I said ... somehow, this poem must be published it is so good. Then after trying to get other people interested in a book of poetry (as I was just a very young literature teacher and still quite young in Tanzania) without success, I said 'potelea mbali' and wrote to all my former students who were interested and their friends suggesting they bring poems so that we could develop our own anthology. But I am a Fighter is still one of my favourite poems of the whole collection" - Richard Mabala
---------------------------------------------------

"I have just received sad news from different sources that our Prof. Juan Mwaikusa passed away last night" - Daniel Welwel
--------------
"Total shock and disbelief. What a tragic loss, and a tragic waste. All my thoughts are for his family. May we be with them and support them at this terrible moment. And for us all. How can we afford to lose such brilliant and committed people." - Richard Mabala
--------------
"Aaaaa Jamani, hii ni mbaya kabisa.
Jwani, Mwanasheria jabari na mshairi mahiri is no more?
Oh God, but why these majambazi!!
My condolences to the bereaved family, and Tanzanians at large" - Adam Lingson
---------------
"Duh!very sad, may he rest in eternal peace! its shocking the timing too bad for us human rights activists we really needed him most!" - Bernard Baha
--------------
"Such a sad new. It may have nothing to do with his role as Friend of Court during the Independent candidacy at the Court of Appeal but the timing is disturbing." - Adam Jackson
------------

Tuesday, July 13, 2010

ZIORI Book Launch: Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce and Islam

‘Dialogue between Civilisations’

Zanzibar Indian Ocean Research Institute (ZIORI)

Launch of the First Publication of ZIORI

The first publication of ZIORI,
Dhow Cultures of the Indian Ocean – Cosmopolitanism, Culture & Islam,
by Prof. Abdul Sheriff, Executive Director of ZIORI,
will be launched on during the ZIFF Literary Forum,

Venue: Mtoni Palace
Date & Time: Sunday, 18th July, 2010, at 3.30 pm

The programme of the Literary Forum will be as follows:

3:30- 4:00 pm Small tour of the Mtoni Palace
with Said Hamad, Foreman of the Mtoni Palace Conservation Project.

4:00- 6:00 Literary Forum
Chairman: Prof Issa Shivji, Chairman, ZIORI

Presenters:
1. Prof. A. Sheriff, ZIORI, Dhow Cultures of the Indian Ocean
2. Antoni Folkers, et al, Mtoni Palace
3. Manthia Diawara, African Cinema

Discussant: Prof. David Slocum

Discussion

6:00 – 7:30 Cocktail in courtyard

All are welcome
-----------------
Introductory Note From the Publisher - Columbia University Press
For centuries the dhow, a traditional Arab sailing vessel, operated according to the principles of free trade, carrying sailors, traders, passengers, and cargo to ports within Africa, India, and the Persian Gulf. The dhow was a vibrant means of social interaction, and the goods it carried embodied a great deal of social and cultural meaning. One could say the dhow gave birth to a number of cosmopolitan peoples and cultures, establishing and maintaining a genuine dialogue between civilizations.

By the fifteenth century, the global world of the Indian Ocean had matured, and Islam became the dominant religion. It spread not by sword but by peaceful commerce, and the heroes of this world were not continental empires but a string of small port city-states stretching from Kilwa to Melaka. Their influence penetrated deep into the economies, societies, and cultures of the continental hinterlands, yet two major incursions turned this world upside down: the Chinese expeditions launched at the beginning of the fifteenth century and the Portuguese explorations conducted at its close. The contrast could not have been starker between the dhow's long-standing tradition of free trade and Vasco da Gama's epoch of armed trading, which ultimately led to colonial domination. Abdul Sheriff unravels this rich and populous history, recasting the roots of Islam as they grew within the region, along with the thrilling story of the dhow.
------------------------------------------------------
Question 1: Did Ancient Egypt know about the Source of the Nile i.e. 'Lake Victoria'?
Answer 1:I do not have an answer to your question on Egyptian knowledge about the sources of the Nile. But I thought I would share knowledge about the Chinese. A map drawn in 1402 (below), before Prince Henry the Navigator started his explorations. The map clearly shows the rough outline of Africa when geographers still thought S. Africa turned eastwards to join with Asia since Ptolemy. Of interest to you would be the huge lake in the centre of the African continent, the Great Lakes Region. So how did they know? You can get more info under Kangindo map 1402 on the web.
Question 2: Why, then, China did not imperialize/colonise the whole of Africa?
Answer 2: You raise a very interesting question which cannot be dealt with here. But I am qouting below a short conclusion that I have in my forthcoming book Dhow Cultures of the Indian Ocean which refers to the same issue. You will need to read Needham's fuller volume, but I do not know if you can find it anywhere in Tanzania - I have only the abridged version. Of course, China did conquer many nationalities overland, and may be decribed as 'imperialistic' in a loose sense the Rome and other empires conquered. But at sea in the Indian Ocean they resisted for good political economy reasons which I cannot go into here.

‘The contrast between Zheng He’s expeditions and Vasco da Gama, and their general behaviour towards the littoral populations, could not have been greater. Although the Ming expeditions were unorthodox in the amount of force they used in their dealings with the petty states around the Indian Ocean rim, they still largely abided by the then prevalent general principle that the big continental states of Asia had no business interfering in the free trade of the Indian Ocean . Despite their manifest ability to subdue the petty states had they wished, the Chinese did not embark on trans-oceanic conquest. They remained, as Needham well puts it, ‘an empire without imperialism.’ ( Needham , Joseph (1986) The Shorter Science and Civilisation in China, abridged by Colin A. Ronan, Cambridge : CUP.: iii.144) On the other hand, because of the absence of a challenge previously, the people of the Indian Ocean were ill prepared to face the new aggression from the west.’ (Sheriff, Dhow Cultures of the Indian Ocean, London: Hurst & NY:Columbia UP, 2010, p. 314.)

Saturday, July 3, 2010

Commentary on: 'Why the issue of Independent Candidates was at the heart of Mwl. Nyerere'


For a full reading of the Daily News column click here

Frankly speaking, the subject of Independent Candidacy does not require much expertise than simple reading of our current KATIBA.

Any person who can read to understand - not mere reading, read to understand, will clearly figure out what the KATIBA states and what is required now to remedy the status quo. Here Mwalimu Nyerere's position holds water, BIG time!

With regards to the Powers the Presidency has, indeed, that requires the changes to the serving current constitution to ensure the check and balance works favourably to the nation, to the country and not the 'ruling group' of the time.

One point that has been used from Nyerere's time until now is that our young Nations need powerful Presidency to take the country forward. Good example will be if the Presidency of the day came up with some brilliant ideas that were to be implemented, that were not popular, that will be painful to take in the first days, yet the rewards are massively beneficial to the nation, those powers could be used to achieve the desired end. Whether that happened, is happening or to the contrary is true, one can leave that to the sensible people of the day to make up ones mind!

The people of this nation today are progressive, smart, articulate, tolerant, peaceful and well informed in the current issues of the day, completely different from 50 years ago.

Our Leaders of the day, from all organs of the state must be careful to ensure they mostly if not always, reflect what our nation has become of today. The society yields Leaders who are like them. If this equation falters, one side of the equation will always have to change as for the equation to remain valid. This is not any person's law. This is one of many laws of nature that anyone who fights against is assured to loose, and loosing one looses in a BIG way!

Regards

Apollo TEMU

Commentary on: EAC Common Market Protocol

Some of you will be interested in the attached

Many people will have many views on the subject, and also on the current Administration in Tanzania. Some of these views many of us may agree and many of us may not agree.

Irrespective of the position taken, this to me I see it as one tangible achievement for the current Tanzanian Administration to have had an opportunity to steer this East African initiative, happening under their watch and Leadership.

It is not unexpected for the small prints to have short term pros and cons, but one theme remains, that we are forging towards a united front as Africa, and EAC is one of the blocks towards that - though I remain proponent of Nkrumah's approach, an opportunity that was, in my view tragically missed in the early years.

I have shared my views in some of previous discussions online that a United Africa, as far fetched dream as it may currently seem to some, to the Global positioning as a reality, the direction and aspired position of a United Africa, is not a choice, it is mandatory for African Partner states if we are to achieve and retain any useful economic position and power in global affairs now and in future as we move on within this 21st century.

That is the vision and direction as Africans we must not loose focus and for that East African Common Market milestone achieved to date is a highly commendable achievement, credit to the Tanzania Administration, Partner States Administrations and East African population should be tremendously proud of.

Regards

Apollo TEMU

Karibu kwenye ulingo wa kutafakari kuhusu tunapotoka,tulipo,tuendako na namna ambavyo tutafika huko tuendako/Welcome to a platform for reflecting on where we are coming from, where we are, where we are going and how we will get there

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP