Thursday, September 1, 2011

RAIS ANENA KUHUSU HISTORIA YA FURSA SAWA YA KUPATA ELIMU KWA WATOTO WA DINI ZOTE NA WASIOKUWA NA DINI TANZANIA


Shule za Taasisi za Kiislamu

Mheshimiwa Mufti; Ndugu Zangu Waislamu na Watanzania Wenzangu;

Nimesikia maelezo na maombi yenu kuhusu shule zilizokuwa zinamilikiwa na taasisi za Kiislamu zilizotaifishwa na Serikali baada ya Uhuru. Ni kweli kwamba mara baada ya Uhuru shule zote za msingi, sekondari na vyuo vilivyokuwa vinamilikiwa na mashirika ya dini na jumuiya za kijamii zilitaifishwa. Ni kweli pia chache kati ya hizo zilirejeshwa kwa wamiliki wa awali katika miaka ya 1990. Ni kweli vile vile, kwamba mashirika ya dini ikiwemo BAKWATA na jumuiya za kijamii zimekuwa zikiomba kurudishiwa shule hizo lakini Serikali haijayakubali maombi hayo.

Mheshimiwa Mufti; Waheshimiwa Masheikh;

Katika mkutano wangu wa tarehe 22 Julai, 2011 na Jukwaa la Wakristo suala hili lilijitokeza na nililitolea ufafanuzi ambao napenda nirudie kuueleza hapa leo. Baba wa Taifa na Rais wa Kwanza wa nchi yetu, Mwalimu Julius Nyerere aliamua kutaifisha shule zote za mashirika ya dini na jumuiya za kijamii hasa za Wahindi na Wazungu kwa lengo la kutoa fursa sawa ya kupata elimu kwa watoto wa dini zote, wasiokuwa na dini na wa rangi zote bila kubaguliwa.

Kutokana na uamuzi ule hakuna mtoto aliyebaguliwa kupata elimu kwa sababu ya rangi yake au dini yake. Hata wale waliotoka kwenye jamii ambazo kwa dini zao au rangi zao hawakuwa na shule kabisa au walikuwa nazo kidogo waliweza kupata nafasi, bora tu wawe na sifa stahiki hasa za kufaulu mitihani na nyinginezo. Lakini si hivyo tu, ili kujenga usawa kwa upande wa sekondari Mwalimu alikwenda mbali zaidi. Serikali iligawa sawia nafasi za kwenda sekondari kwa mikoa na wilaya nchini na siyo tu kufuata kigezo cha mtu kufaulu mitihani.

Mheshimiwa Mufti;

Baada ya kutaifisha shule hizo, ukiacha shule za msingi zilizojengwa karibu kila kijiji, Serikali haikuwekeza sana katika ujenzi wa shule mpya za sekondari. Matokeo yake wakati ule katika mikoa yetu, ukizungumzia shule za sekondari za Serikali, kwa kweli nyingi, kama siyo zote, ni hizi zilizotaifishwa kwani Wakoloni hawakuacha shule nyingi na Serikali haikujenga nyingi mpya. Kwa kweli uwekezaji uliongezeka kwa wingi sana kwa shule za sekondari za Serikali katika Awamu ya Nne kwa ujenzi wa Sekondari za Kata.

Kwa kutambua ukweli kwamba shule za Serikali ni kidogo hata baada ya Serikali kutiliana saini Itifaki ya Makubaliano (MoU) na TEC na CCT mwaka 1992, kasi ya kurejesha shule ilikuwa ndogo sana na baadae ikasimama kabisa. Kilichosimamisha ni ule ukweli kwamba zingerudishwa zote Serikali ingejikuta kama vile haina shule za sekondari na badala yake shule zingekuwa mikononi mwa makanisa. Kitendo hicho kingezua manung’uniko na mgogoro katika jamii hasa baada ya zaidi ya miaka mingi shule hizo kuwa mali ya Serikali. Kwa ajili hiyo, pamoja na nia njema iliyokuwepo ya kuziboresha na kuziendeleza uamuzi huo ulikuwa mgumu kutekelezeka. Serikali ikajipa dhima ya kuziboresha na kuziendeleza.

Mheshimiwa Mufti; Viongozi wa Dini Zote;

Ushauri na maombi yetu kwa BAKWATA na mashirika mengine ya dini na jumuia zilizokuwa na shule wafikirie kuwekeza katika ujenzi wa shule na vyuo vipya badala ya kuendelea kudai shule zao za zamani. Ahadi kubwa ya Serikali inayotoa kwenu ni kuwa hazitataifishwa tena.


Chanzo:

0 comments:

Karibu kwenye ulingo wa kutafakari kuhusu tunapotoka,tulipo,tuendako na namna ambavyo tutafika huko tuendako/Welcome to a platform for reflecting on where we are coming from, where we are, where we are going and how we will get there

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP