Saturday, April 21, 2012

SAHIHI 70: G71 YAWEKA HISTORIA


 1. 1.     Mhe. Rashid Ali Abdallah – cuf
 2. 2.     Mhe . Chiku Aflah Abwao- chadema
 3. 3.     Mhe . Saluim Ali Mbarouk – cuf
 4. 4.     Mhe . salum Khalfam Barwany – cuf
 5. 5.     Mhe . Deo Haule  Filikuchombe- ccm
 6. 6.     Mhe.Pauline Philipo Gekul- chadema
 7. 7.     Mhe. Asaa Othman  Hamad-cuf
 8. 8.     Mhe. Prof.Kuliyokela Kahigi- Chadema
 9. 9.     Mhe.Naomi  Mwakyoma Kaihula – chadema
 10. 10.  Mhe . Sylvester Kasulumbayi- chadema
 11. 11.  Mhe. Raya Ibrahim Khamis  - chadema
 12. 12.  Mhe. Mkiwa Hamad Kiwanga  - cuf
 13. 13.  Mhe. Susan  Limbweni Kiwanga- chadema
 14. 14.  Mhe. Grace Sindato Kiwelu –chadema
 15. 15.  Mhe. Kombo Khamis Kombo – cuf
 16. 16.  Mhe. Joshua  Samwel  Nassari – chadema
 17. 17.  Mhe. Tundu Antiphas Lissu- chadema
 18. 18.  Mhe Aphaxar  Kangi Lugola- ccm
 19. 19.  Mhe susan Anselim Lymo- chadema
 20. 20.  Mhe. Moses Machali – NCCR Mageuzi
 21. 21.  Mhe. John Shibuda Magalle – Chadema
 22. 22.  Mhe. Faki  Haji  Makame- Cuf
 23. 23.  Mhe . Esther Nicholas Matiko- chadema
 24. 24.  Mhe. Joseph Osmund Mbilinyi- Chadema
 25. 25.  Mhe. Freman  Aikaeli Mbowe- chadema
 26. 26.  Mhe. Kurudhum Jumanne Mchuchuli – chadema
 27. 27.  Mhe. Halima James Mdee-chadema
 28. 28.  John John Mnyika- Chadema
 29. 29.  Mhe. Augustino Lyatonga Mrema- TLP
 30. 30.  Mhe . Maryam Salum  Msabaha- chadema
 31. 31.  Mhe. Peter Msingwa-chadema
 32. 32.  Mhe. Christowaja Gerson Mtinda- chadema
 33. 33.  Mhe. Philipa Geofrey Mturano- chadema
 34. 34.  Mhe. Christina Lissu Mughwai- chadema
 35. 35.  Mhe. Joyce John  Mukya – chadema
 36. 36.  Mhe. Mchungaji  Israel  Yohane  Natse – chadema
 37. 37.  Mhe. Philemon Ndesamburo- chadema
 38. 38.  Mhe. Ahmed  Juma Ngwali- - cuf
 39. 39.  Mhe. Vincent  Josephat  Nyerere- chadema
 40. 40.  Mhe. Rashid  Ali Omar- cuf
 41. 41.  Meshack  Jeremiah Opulukwa- chadema
 42. 42.  Mhe. Lucy Philemon Owenya- chadema
 43. 43.  Mhe. Rachel Mashishanga- Chadema
 44. 44.  Mhe. Mhonga Said Ruhwanya – chadema
 45. 45.  Mhe. Conchesta Rwamlaza – Chadema
 46. 46.  Mhe. Moza Abedi  Saidy- cuf
 47. 47.  Mhe. Joseph  Roman Selasini – Chadema
 48. 48.  Mhe. David Ernest  Silinde- chadema
 49. 49.  Mhe Rose Kamili Sukum  - chadema
 50. 50.  Mhe. Cecilia Daniel Paresso- chadema
 51. 51.  Mhe .Kabwe Zuberi Zitto- Kigoma Kaskazini
 52. 52.  Mhe. Magdalena Sakaya – Cuf
 53. 53.  Mhe Rebecca Mngodo- Cuf
 54. 54.  Mhe. Sabreena Sungura -chadema
 55. 55.  Mhe. Hamad Rashid Mohammed- CUF
 56. 56.  Mhe. Rukia Kassim Ahmed (Cuf)
 57. 57.  Mhe. Mustapha Boay Akoonay (Chadema)
 58. 58.  Mhe. Abdalla Haji Ali (CUF)
 59. 59.  Mhe. Khatibu Said Ali (CUF)
 60. 60.  Mhe. Hamad Ali Hamad (CUF)
 61. 61.  Mhe. Riziki Omar Juma (CUF)
 62. 62.  Mhe  Haji Khatibu  Kai (CUF)
 63. 63.  Mhe. Anna Marystella John Malack -Chadema
 64. 64.  Mhe. Hamad Rashid Mohamed  (CUF)
 65. 65.  Mhe. Rajab Mbarouk Mohamed (CUF)
 66. 66.  Mhe. Thuwayba Idrissa Muhamed (CUF)
 67. 67.  Mhe. Masoud Abdallah Salum (CUF)
 68. 68.  Mhe. Muhamad Ibrahim Sanya (CUF)
 69. 69.  Mhe. Ali Khamis Seif (CUF)
 70. 70.  Mhe. Haroub Muhammed Shamis (CUF)
 71. 71.  Mhe. Amina Amour Nassoro (CUF)


1 comments:

Anonymous April 21, 2012 at 5:47 PM  

Hii ndio kukuwa kwa democrasia na kujali utaifa zaidi big-up

Karibu kwenye ulingo wa kutafakari kuhusu tunapotoka,tulipo,tuendako na namna ambavyo tutafika huko tuendako/Welcome to a platform for reflecting on where we are coming from, where we are, where we are going and how we will get there

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP