Friday, March 21, 2014

Utanganyika

UTANGANYIKA

"Vijana wa Tanganyika hawana haja ya kumbembeleza ye yote wala chombo cho chote kuhusu utaifa wao; wanalijua Taifa lao. Si jingine ni Tanganyika. Tanzania ife, izikwe, ioze. Hatuitaki."

Mimi nawaheshimu kwa dhati kabisa vijana waliotoa kauli hii. Nawaheshimu kwa sababu wana akili, wana ukweli, wana ujasiri. Wana akili za kutosha kutambua kuwa ukifufua Tanganyika, Tanzania itakufa; wana ukweli unaowazuia kutumia hila za maneno matupu kama "ndani ya Muungano," kudanganya watu wadhanie kuwa unaweza ukawa na serikali ya Tanganyika, na bado Tanzania ikabaki; na wana ujasiri wa kutosha kutamka wazi wazi kwamba wanachokitaka ni kufa, na kuzikwa, na kuoza kwa Tanzania. Watu wa namna hiyo unaweza kuhitalifiana nao, lakini lazima uwaheshimu, kwa sababu ya akili zao, na ukweli wao, na ujasiri wao.

Najua sababu nyingi na matatizo mengo yaliyowafanya baadhi ya vijana na watu wazima wengine wafikie msimamo huu wa kudai Utanganyika. Lakini Tanganyika haitasaidia chochote. Hizi jitihada za kututoa kwenye haja ya kutazama kwa makini sababu halisi za matatizo ya nchi yetu, ili tuseme sababu za matatizo yetu ni Tanzania, na dawa yake ni Tanganyika, ni jitihada za kunywesha watu kasumba. Na wako Wazalendo tele wenye akili, ukweli, na ujasiri, ambao watakataa wazi wazi kunyweshwa kasumba hiyo.

Sababu zile zile zitakazoua Tanzania zitaua Tanganyika. Tanzania haiwezi kwenda na wakati, Tanganyika isiende na wakati huo huo pia. Vijana wanatambua la kwanza, na hiyo ni hatua kubwa ya kuelewa; kosa lao ni kutotambua la pili pia. Lakini hawa ni vijana. Watu wazima hawana sababu ya kutoona yote mawili; kwamba Tanzania ikifa, na Tanganyika itakufa, kwa sababu zile zile. Kinachonishangaza zaidi ni kwamba hata lile la kwanza, ambalo vijana wanaliona wazi wazi, watu wazima, wakiwamo Viongozi, wao hawalioni; au wanaliona lakini hawana ukweli na ujasiri wa vijana hawa kukiri hivyo.

* * * * * * *

SERIKALI YA TANZANIA         ni Serikali ya Muungano
BUNGE la TANZANIA            ni Bunge la Muungano
CHAMA CHA MAPINDUZI        ni Chama cha Muungano

Vyombo vitatu hivi vikishirikiana kuiua na kuizika Tanzania, adui wa Tanzania atafanya kazi gani? Swali hili nilikuwa nikiliuliza kuhusu viongozi wa Urusi. Watu hawa wanafanya mambo ambayo ni dhahiri kwamba yatavunja nchi yao. CIA ya Marekani wanaiachia kazi gani?

Nasi twaiga Warusi
Hata katika maasi,
Tuivunje vunje Dola,
Turudie makabila?


Julius K. Nyerere (1993: 39-41). Tanzania! Tanzania!: Dar es Salaam, Tanzania: Tanzania Publishing House (TPH)

0 comments:

Karibu kwenye ulingo wa kutafakari kuhusu tunapotoka,tulipo,tuendako na namna ambavyo tutafika huko tuendako/Welcome to a platform for reflecting on where we are coming from, where we are, where we are going and how we will get there

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP